kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Program

14
wrzesień 2015
pierwszy dzień konferencji
9:30 - 10:00
Rejestracja uczestników konferencji
11:00 - 14:00
11:00 - 11:20
Niedługa historia sztuki w muzeum
Tomasz F. de Rosset

11:20 - 11:40
The self-reflecting museum as a discursive space. How exhibition can change the ontology of a collection?
Márton Orosz
Vasarely Museum in Budapest - Museum of Fine Arts, Department of Art after 1800
11:40 - 12:00
Israel Museum Jerusalem - metodologia i metodyka tworzenia kolekcji dzieł sztuki
Eleonora Jedlińska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztuki
12:00 - 12:20
Dyskusja
12:20 - 12:40
Przerwa kawowa
12:40 - 13:00
Kolekcje militariów na zamku w Malborku od Josepha T. Blella do Lecha Kobylińskiego, 1882-2012
Antoni Romuald Chodyński
Muzeum Zamkowe w Malborku
13:00 - 13:20
Jakie są konsekwencje rozproszenia kolekcji dzieł sztuki? - na przykładzie kolekcji gołuchowskiej
Agnieszka Woźniak-Wieczorek
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie
13:20 - 13:40
Zagadnienie dematerializacji w koncepcji rozbudowy Kolekcji Bunkra Sztuki
Anna Lebensztejn
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – studia doktoranckie
13:40 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 15:00
Przerwa obiadowa
15:00 - 20:00
II sesja referatowa pt.: Przechowywanie i konserwacja dzieł sztuki
prowadzący:
Inga Kopciewicz

15:00 - 15:20
Konserwacja zapobiegliwa w kolekcji sztuki zdematerializowanej
Kinga Olesiejuk
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie
15:20 - 15:40
Materia – Twórca- Muzeum
Lesław Cześnik

15:40 - 16:00
Instalacje artystyczne w kolekcji muzealnej. Problemy konserwacji na wybranych przykładach
Piotr Kopciewicz
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
16:00 - 16:20
Dyskusja
16:20 - 16:40
Przerwa kawowa
16:40 - 17:00
Namioty tureckie na Wawelu – dylematy konserwacji i wyzwania ekspozycyjne
Jerzy Holc
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
17:00 - 17:20
Ozdobne XVIII-wieczne łoże z zamku w Pieskowej Skale - problem konserwacji i ekspozycji
Karolina Sarkowicz
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
17:20 - 17:40
Dyskusja
17:40 - 18:40
Sposoby i formy prezentacji – prezentacja firm
19:00 - 19:45
Wycieczka tematyczna (przepłynięcie statkiem po Brdzie)
20:00 - 21:00
Kolacja
15
wrzesień 2015
drugi dzień konferencji
10:00 - 18:00
III sesja referatowa pt.: Wystawiennictwo – nowe technologie i rozwiązania
prowadzący:
Michał Niezabitowski
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Muzealników Polskich
10:00 - 10:30
Lis w muzeum. Widzieć czy odczuwać czyli co jeszcze może się wydarzyć w muzealnej przestrzeni - wykład otwierający
Małgorzata Jankowska
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
10:50 - 11:10
Fasada muzeum – architecture parlante XXI wieku
Michał Rut
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
11:10 - 11:30
Dziedzictwo rozproszone. Formy i środki prezentacji dawnych kolekcji uniwersyteckich na przykładzie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
Urszula Bończuk-Dawidziuk
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
11:30 - 11:50
Nowe ekspozycje w zamku malborskim. Problematyka aranżowania wystaw we wnętrzach zabytkowych
Bartłomiej Butryn
Muzeum Zamkowe w Malborku
11:50 - 12:10
Dyskusja
12:10 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 12:20
„Dobry gust w muzeum”. Kultura organizacyjna na przykładzie wrocławskich muzeów
Hanna Kuś-Joachimiak

13:10 - 13:30
13:30 - 13:50
Muzeum (ruchomych) obrazów. Zastosowanie filmów na ekspozycjach muzealnych w Polsce
Gerard Radecki
Muzeum Narodowe w Poznaniu
13:50 - 14:10
Dyskusja
14:10 - 15:10
Przerwa obiadowa
15:10 - 16:10
Sposoby i formy prezentacji – prezentacja firm
16:30 - 17:00
Oprowadzanie po wystawie Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)
Kinga Łaska

17:00 - 17:30
Oprowadzanie po Galerii Sztuki Nowoczesnej
Mateusz Soliński

18:00 - 19:00
Kolacja
16
wrzesień 2015
trzecie dzień konferencji
10:00 - 13:30
IV sesja referatowa pt.: Formy edukacji z zakresu sztuk pięknych
prowadzący:
Piotr Górajec
Muzeum Pałac w Wilanowie, Forum Edukatorów Muzealnych
10:30 - 10:50
Drogi i bezdroża edukacji w muzeum sztuki
Ewa Siejkowska-Askutja
Muzeum Narodowe w Poznaniu
10:50 - 11:10
Museum Experience Outside Museum Walls" – New Challenges and Opportunities in Museum Education
Réka Krasznai
Hungarian National Gallery, Department of Education
Zsófia Sepsey
Hungarian National Gallery, Department of Education
11:10 - 11:30
Smak rzeczy pięknych - edukacja estetyczna w muzeum
Aleksandra Głowacz
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
11:30 - 11:50
Warsztaty szkoleniowe dla muzealników - czyli jak dzielić się dobrymi pomysłami edukacyjnymi
Anna Czekaj
Pracownia Działań Muzealnych. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
11:50 - 12:10
Dyskusja
12:10 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 12:50
Muzeum – niekończące się źródło inspiracji. Kierunki i zadania współczesnej edukacji muzealnej na przykładzie działalności Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu
Małgorzata Mikulska – Wernerowicz
Muzeum Okręgowe w Toruniu
12:50 - 13:10
Dizajn a edukacja. Przykłady form pracy edukacyjnej w Muzeum Miasta Gdyni
Margareta Sobczak
Muzeum Miasta Gdyni
13:10 - 13:30
Muzeum Śląskie – nowa przestrzeń, nowe wyzwania dla edukacji
Agata Stronciwilk
Muzeum Śląskie w Katowicach
13:30 - 13:50
Dyskusja
13:50 - 14:20
Podsumowanie konferencji
Waldemar Rataj
Kolegium Wigierskie
14:20 - 15:20
Lunch