kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Agata Stronciwilk

Muzeum Śląskie w Katowicach
pracownik Działu Edukacji Muzeum Śląskiego, doktorantka w Zakładzie Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ (kierunki wiodące: kulturoznawstwo, filozofia) oraz historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi zajęcia, warsztaty oraz wykłady dla różnych grup odbiorców. Uczestniczy w projekcie naukowo-badawczym „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury” organizowanym przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej. Interesuje się przede wszystkim polską sztuką współczesną oraz problematyką wielozmysłowej percepcji sztuki.
16
wrzesień 2015
trzecie dzień konferencji
13:10 - 13:30
Muzeum Śląskie – nowa przestrzeń, nowe wyzwania dla edukacji
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego stwarza nowe wyzwania i możliwości nie tylko w zakresie ekspozycji sztuki, ale także oferty edukacyjnej. Wystąpienie ma na celu wskazanie na przemiany, jakie dokonały się w zakresie oferty edukacyjnej w związku z przeniesieniem zbiorów do nowego obiektu. W jaki sposób przestrzeń wpływa na percepcję dzieł sztuki? W jaki sposób przeformułowaniu podlegają założenia i formy działań edukacyjnych pod wpływem odmiennej przestrzeni? Wraz ze zmianą siedziby muzeum otwarte zostają także nowe ekspozycje, które stwarzają możliwości opracowania ciekawych propozycji zajęć dla różnych grup odbiorców. W trakcie wystąpienia, oprócz konkretnych przykładów warsztatów, zostanie omówiony także projekt przewodnika dla dzieci, który ma na celu oswajanie najmłodszych odbiorców z nowymi ekspozycjami.