kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Margareta Sobczak

Muzeum Miasta Gdyni
Magister historii sztuki, asystent muzealny w Muzeum Miasta Gdyni. Zajmuje się przygotowaniem oraz realizowaniem projektów edukacyjnych w obszarze sztuki, nowych mediów w sztuce, ochroną i konserwacją architektury oraz układów urbanistycznych. Współpracowała z licznymi instytucjami kultury m.in. Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Małopolskim Instytutem Kultury oraz Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. W latach 2008 – 2010 studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Brała udział w organizacji X Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w roku 2008 oraz w przygotowaniu publikacji poświęconej X Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego W 2011 odbyła staż zawodowy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego. Jej zainteresowania obejmują sztukę współczesną, sztukę systemów totalitarnych, historię architektury XIX i XX wieku, jak również konserwację zabytków oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Obecnie pracuje w Muzeum Miasta Gdyni jako edukator muzealny.
16
wrzesień 2015
trzecie dzień konferencji
12:50 - 13:10
Dizajn a edukacja. Przykłady form pracy edukacyjnej w Muzeum Miasta Gdyni
Obecnie dizajn nie ogranicza się już tylko do wymyślania otaczających człowieka przedmiotów. Odnosi się także do tworzenia pewnych relacji między ludźmi oraz kładzie nacisk na ich poznanie. Bardzo często sam projektant staje się obserwatorem rzeczywistości szukając rozwiązań stanowiących komentarz owych relacji. Nierzadko pracuje z różnymi materiałami. Wykracza także poza utarte schematy wykorzystując w swoich projektach smak czy zapach. W takim kontekście pojmowania dizajnu ogromną rolę przypisuje się edukacji muzealnej, która zwraca uwagę widza, nie na sam przedmiot, a także na proces twórczy. Poprzez wykorzystywanie interaktywnego uczenia się, które odbywa się w swobodnej atmosferze, a przy wykorzystywaniu różnych metod edukacyjnych powstaje wspólna przestrzeń pozwalająca kształtować nowe postawy odbiorców, którzy angażują swoje zmysły, rozbudzają emocje oraz rozwijają twórcze myślenie. W proponowanym temacie chciałabym zatem zająć się rożnymi formami edukacyjnymi przybliżającymi odbiorcy wiedzę na temat dizajnu. Poruszoną problematykę przybliżyłabym wspierając się przykładami z pracy edukatorów Muzeum Miasta Gdyni, którzy przygotowali specjalne programy edukacyjne do wystaw poświęconych dizajnowi.