kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Małgorzata Mikulska – Wernerowicz

Muzeum Okręgowe w Toruniu
Absolwentka kierunku Ochrona Dóbr Kultury na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizacja: muzealnictwo. Ukończone Podyplomowe Studia Muzealnicze na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Edukator muzealny; pracownik Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu od 2001r.; autorka scenariuszy zajęć muzealnych, programów i publikacji edukacyjnych w Muzeum Okręgowym w Toruniu; opiekun Kręgu Młodych Miłośników Starego Torunia działającego przy Muzeum Okręgowym w Toruniu; sekretarz Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Współpracowała przy tworzeniu wielu wystaw edukacyjnych Muzeum Okręgowego w Toruniu.
16
wrzesień 2015
trzecie dzień konferencji
12:30 - 12:50
Muzeum – niekończące się źródło inspiracji. Kierunki i zadania współczesnej edukacji muzealnej na przykładzie działalności Działu Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu
1. Od Biura Społeczno – Oświatowego do Działu Edukacji. 65 lat funkcjonowania Działu Edukacji w Muzeum Okręgowym w Toruniu. 2. Dzieło sztuki jako punkt wyjścia do aktywizacji i uwrażliwiania gości muzealnych: a) warsztaty (plastyczne, literackie, historyczne, kostiumologiczne, poetyckie) b) lekcje muzealne c) działania teatralne i parateatralne d) gry edukacyjne e) konkursy muzealne (Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”, Olimpiada Artystyczna, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum) 4. Wydawnictwa edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 5. Krąg Młodych Miłośników Starego Torunia i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu jako dodatkowe formy aktywizacji młodszych, jak i nieco starszych gości muzealnych. 6. Edukacja muzealna, jako źródło twórczego i zawodowego rozwoju. Wielowymiarowy i wielowątkowy charakter pracy edukatora muzealnego.