kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Anna Czekaj

Pracownia Działań Muzealnych. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Jestem kustoszem muzealnym. Historykiem z wykształcenia. Ukończyłam Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze podczas studiów rozpoczęłam współpracę z Działem Oświatowym Zamku Królewskiego. Potem weszłam w skład zespołu Pracowni Działań Muzealnych, która w Zamku zajmuje się zajęciami warsztatowymi, a ostatnio także wykładami dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Ukończyłam studia podyplomowe z Retoryki, Muzealnictwa oraz Zarządzania Kulturą – wszystkie na Uniwersytecie Jagiellońskim. W zeszłym roku odbyłam miesięczny staż w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, w ramach unijnego „Programu Leonardo – uczenie się przez całe życie”.
16
wrzesień 2015
trzecie dzień konferencji
11:30 - 11:50
Warsztaty szkoleniowe dla muzealników - czyli jak dzielić się dobrymi pomysłami edukacyjnymi
Pracownia Działań Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie zjamuje się od 20 lat organizowaniem warsztatów szkoleniowych dla muzealników. Są to głównie edukatorzy, ale nie tylko – w warsztatach uczestniczyli już dyrektorzy regionalnych muzeów, pracownicy działów sztuki, bibliotek, archeolodzy itp. Co roku odbywają się dwie edycje warsztatów (ten sam temat i program), żeby umożliwić uczestnictwo w nich większej liczbie muzealników (ponieważ z założenia są to zajęcia aktywne, zależy nam, żeby grupy nie były nadmiernie liczne). Warsztaty odbywają się zawsze przy współpracy z wybranym muzeum. Do tej pory współpracowaliśmy np. z Muzeum Narodowym w Szczecinie i w Gdańsku, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Oddział Stara Synagoga, Muzeum Ms2 w Łodzi, Muzeum Papieru w Dusznikach Zdroju, Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Muzeum w Nieborowie, Muzeum – Zamkiem w Łańcucie, Muzeum Tatrzańskim im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem i in. Staramy się tak dobierać tematykę warsztatów, żeby korespondowała ze zbiorami muzeum, które zapraszamy do współpracy. Dzięki zmianom lokalizacji poszerzamy znajomość zbiorów różnych muzeów w środowisku muzealnym. Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń oraz wprowadzenie nowych metod i technik do pracy oświatowej. Chcemy, aby proponowane zajęcia zachęcały do popularyzowania rzadziej wykorzystywanych eksponatów. Liczymy zawsze, że uczestnicy zajęć podzielą się swoimi doświadczeniami w omawianej dziedzinie. Zastanawiamy się wspólnie nad sposobami zastosowania zdobytej wiedzy w codziennej pracy edukacyjnej muzeum. Wydaje mi się cennym podzielenie się naszymi tradycjami w szkoleniu tych, którzy następnie wykorzystują podsuwane im pomysły we własnej pracy z publicznością muzealną.