kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Aleksandra Głowacz

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Magister historii sztuki, absolwentka Podyplomowego Studium Muzealniczego UW. Prowadziła zajęcia edukacyjne w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Obecnie kierownik Działu Edukacji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W Wilanowie przygotowywała programy edukacyjnej muzeum skierowanej do grup szkolnych, konkursy dla młodych projektantów „Edukacyjny plac zabaw”, „Pojazd badawczy”, „Zabawka z pasją”. Autorka materiałów edukacyjnych „Wnętrza pałacu i ich symbolika”, „Barok styl czy epoka”. W wilanowskim muzeum realizowała międzynarodowy projekt edukacyjny Discovering European Heritage In Royal Residences , którego członkiem jest muzeum wyróżniony w konkursie Sybilla 2011. Koordynowała projekty Wymiana doświadczeń w Europie – wspomaganie mobilności profesjonalistów z muzew-rezydencji. Jest członkiem International Council of Museums.
16
wrzesień 2015
trzecie dzień konferencji
11:10 - 11:30
Smak rzeczy pięknych - edukacja estetyczna w muzeum
Wydawnictwa edukacyjne muzeum dają szansę na realizację celu, jakim jest edukacja estetyczna dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtują postawę otwartości odbiorcy wobec dzieła sztuki i stymulują do poszukiwania własnych dróg odczytania jego treści. Muzeum zapraszając do współpracy nad tworzeniem wydawnictw edukacyjnych współczesnych artystów i artystki, modeluje trwanie kolekcji w ciągu artystycznych inspiracji i twórczych zapożyczeń między epokami. Proponując wydawnictwa edukacyjne skierowane do różnych wiekowo grup odbiorców, zapewnia kontakt z dziełami sztuki dostosowany do odmiennych potrzeb poznawczych i stylów uczenia się. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od 12 lat przygotowuje wydawnictwa edukacyjne, wykorzystywane w czasie zajęć edukacyjnych dla szkół, przedszkoli i rodzin i gości dorosłych. Książeczki edukacyjne, teczki, karty pracy stanowią uzupełnienie lekcji muzealnych, warsztatów rodzinnych, spacerów tematycznych dla dorosłej publiczności. Pełnią funkcję wspomagającą proces uczenia poprzez zachęcanie do prób samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki, stymulowanie aktywności twórczej oraz możliwość rekapitulacji wiedzy po wizycie w muzeum. Otwarte pytanie kierowane w nich do odbiorców, proponowanie ćwiczenia artystyczne, dla których inspirację stanowi kolekcja muzealne, pałac, ogród są elementem realizowanego procesu wychowania ku twórczości. Muzeum we współpracy z wydawnictwem Dwie siostry wydało bajkę osadzone w historii miejsca – „Gdzie jest wydra?”, która odchodzi od modelu przewodnika do formy bardziej włączającej młodego czytelnika w poznanie walorów kulturowych i przyrodniczych Wilanowa.