kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Ewa Siejkowska-Askutja

Muzeum Narodowe w Poznaniu
historyk sztuki, absolwentka UAM, w Dziale Edukacji MNP pracowała w l. 1986-88 oraz od 1994-2015. Zainteresowana pracą z młodzieżą i dorosłymi. Autorka wielu wykłady otwartych, między innymi cyklu wykładów o sztuce starożytnej, oraz imprezy „Konteksty dzieła sztuki”. Gościnnie w CK Zamek i Domu Bretanii z wykładami o sztuce XIX i XX w. Wieloletnia współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W l. 1995 – 2000 wykładowca na Wydziale Edukacji ASP w Poznaniu. Od 2010 prowadzi zajęcia z estetyki w Wyższej Szkole Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu. Przewodnicząca jury Olimpiady Artystycznej na szczeblu okręgowym. Publikacje w wydawnictwach pedagogicznych dla nauczycieli. W 2014 udział w ogólnopolskiej konferencji Etyczny Wymiar Podróży Kulturowych (publikacja). Pomysłodawczyni i współautorka projektu badawczo-wystawienniczego „Nikodem Pajzderski- muzealnik-konserwator-historyk sztuki” zrealizowanego 2011-14 (publikacja). Zainteresowana sztuka dawną – publikacje w Studiach Muzealnych MNP, oraz architekturą wielkopolską i ochroną zabytków w Wielkopolsce i mieście Poznaniu – publikacje między innymi w Kronice Wielkopolski. Członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu.
16
wrzesień 2015
trzecie dzień konferencji
10:30 - 10:50
Drogi i bezdroża edukacji w muzeum sztuki
Na temat edukacji muzealnej powiedziano i napisano dotychczas dużo. Niemniej jednak temat daleki jest od wyczerpania. Trudno nie odnieść wrażenia, że ostatnio dyskusja nabrała charakteru jednostronnego zdominowana przez środowisko tzw. edukatorów. Za tym niefortunnym słowem kryje się bardziej jeszcze niefortunne rozumienie edukacji muzealnej jako działalności nakierowanej na przemianę mentalności społeczeństwa, dla której muzeum jest zaledwie punktem zaczepienia. Czy tak rozumiana edukacja służy interesom muzeum sztuki? W procesie edukacji w muzeum sztuki dążymy do wykształcenia publiczności w kierunku pełnego i samodzielnego uczestnictwa w ofercie muzealnej, a szerzej w kulturze. W swoim wystąpieniu pragnę omówić jakie wartości i jakie treści upowszechniają realizowane obecnie modele edukacji oraz zastanowić się jakie skutki dla muzeów sztuki mogą one przynieść w przyszłości. Kluczowym dla objaśnienia tych zagadnień jawi się pojęcie przeżycia estetycznego. Przeżycie estetyczne i jego rola w procesie wychowawczym zostały omówione przez wielu filozofów, poczynając od starożytnych, których ustalenia traktujemy jako kanoniczne, odnosząc się do nich jako punktu wyjścia. Natura przeżycia estetycznego pozostaje jednak nadal zagadką. Świadomi tego, mając również na uwadze, że pedagogika w praktyce jest sztuką, a nie nauką, nie możemy bazować jedynie na teoretycznych modelach kształcenia. Punktem odniesienia jest tutaj system wartości, do którego odnoszą się pracownicy muzeum w kontakcie z publicznością.