kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Gerard Radecki

Muzeum Narodowe w Poznaniu
(ur. w 1971 roku w Poznaniu) ukończył historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzanie marketingowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich O./Wielkopolska, członek Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Prowadzi wykłady nt. muzealnictwa na studium podyplomowym w Instytucie Historii Sztuki UAM. W latach 2007-2013 Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego. Obecnie pracuje jako kustosz w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
15
wrzesień 2015
drugi dzień konferencji
13:30 - 13:50
Muzeum (ruchomych) obrazów. Zastosowanie filmów na ekspozycjach muzealnych w Polsce
Il faux etre en son temps (Należy iść z duchem czasu) - maksyma Gustave’a Courbeta, słynnego francuskiego realisty znakomicie odnosi się do praktyki współczesnego muzealnictwa, stosującego coraz powszechniej ekspozycje multimedialne. W ostatnich latach miejsce prymarnego jeszcze do niedawna eksponatu zajmuje w hierarchii wartości muzealników zwiedzający. To jego potrzeby starają się rozpoznawać współczesne muzea i do jego oczekiwań próbują dostosować swoje wystawy, choć z drugiej strony potrzeba oddziaływania na emocje widza, czy nawet swoistego epatowania go jest zapewne tak stara jak same muzea. Muzea bowiem od swego zarania – jak zaznacza Tony Bennett – były one nastawione na „pokazywanie, ekspozycję, publiczny spektakl”. Pragnienie uatrakcyjnienia wystaw muzealnych oznacza wprowadzanie nowych, dotąd nie stosowanych rozwiązań ekspozycyjnych i środków budujących muzealną narrację, określanych dziś w najogólniejszym wymiarze właśnie mianem „multimediów”. Pierwszym krokiem w tym procesie było uruchomienie na wystawach muzealnych projekcji filmowych w latach 70. XX wieku. Referat będzie próbą podjęcia problemów, które niewątpliwie niosą ze sobą powyższe rozwiązania, ponieważ zmiana paradygmatu statycznej ekspozycji na dynamiczną narrację filmową powoduje, że wystawa muzealna może być odczytywana jako byt ambiwalentny o naturze muzealnej i niemuzealnej zarazem, pochodzącej z innej rzeczywistości. Ale w swoim wystąpieniu spróbuję także przedstawić genezę multimedialnego wystawiennictwa w Polsce oraz przypomnieć ekspozycje, które przed niemal półwieczem zaczęły operować ruchomym obrazem i dźwiękiem (wówczas nazywanymi „elementami audiowizji”), stanowiąc pionierskie przedsięwzięcia na gruncie naszego muzealnictwa.