kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Justyna Żak

Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Teorii Wychowania Estetycznego
Kustosz Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, doktorantka Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego Uniwersytetu Warszawskiego (częściowe studia doktoranckie na Universitat de Girona). Kuratorka, autorka scenariuszy i katalogów kilku wystaw muzealnych, w tym trzech nagrodzonych "Wierzbą".
15
wrzesień 2015
drugi dzień konferencji
13:10 - 13:30
Muzea wirtualne na drodze konfliktu i dialogu z rzeczywistością
Podział w muzealnictwie dotyczący samego pojęcia muzeum i tego co powinno stanowić jego istotę stał się w XXI wieku niezwykle wyraźny. Tradycyjne muzea ciągle koncentrują się na gromadzeniu, przechowywaniu, inwentaryzacji oraz prezentacji oryginalnych zbiorów. Muzea wirtualne kładą z kolei nacisk na popularyzację opowieści poprzez techniki przekazu przyciągające coraz to liczniejszych odbiorców. Ich powstawaniu z pewnością sprzyja rozwój techniki i idea popularyzacji kultury wysokiej na skalę masową oraz dominacja narracji i interpretacji historii nad dokumentacją rzeczywistości. Wydaje się, że model nowoczesnego muzeum pełnego symulakrów i reprodukcji może być atrakcyjny nie tylko dla jego twórców, ale również dla odbiorców – ludzi współczesnych, dla których wirtualna rzeczywistość stanowi obecnie istotną sferę życia. Nie należy jednak mieć złudzeń, że różnica w przyjęciu określonej koncepcji muzeum jest jedynie kwestią techniki przekazu. Rezygnacja z „oddziaływania aury” oryginalnego przedmiotu i decyzja, by za sprawą narracji historycznych oraz symulacji, kreować minioną rzeczywistość, wiąże się w pewnym sensie z tworzeniem zupełnie nowego świata, który może czerpać z materialnej rzeczywistości, może ją upowszechniać, ale także może ją wypaczać, albo się do niej w ogóle nie odnosić. W pytaniu o znaczenie muzeów wirtualnych zasadnicza staje się przede wszystkim refleksja nad ich relacją ze światem realnym.