kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Helena Postawka-Lech

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii Sztuki
Historyk sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ, gdzie pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Szczerskiego przygotowuje rozprawę doktorska poświęconą architekturze na granicach II RP. W polu jej zainteresowań badawczych leżą także związki architektury Polskiej okresu międzywojennego z innymi ośrodkami (Francja, Stany Zjednoczone) architektura powojenna oraz edukacja muzealna. Koordynatorka projektu wydawniczego „Modernizmy”, w ramach którego wydawnictwo Dodo Editor publikuje zbiory esejów poświęcone architekturze lat międzywojennych w Polsce. Współpracuje regularnie z różnymi instytucjami kultury, m.in. z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, dla którego przygotowywała szlak architektury międzywojennej w Krynicy (w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 2011) oraz prezentację „Małopolska modernistyczna” w ramach projektu Wirtualne Muzea Małopolski. Od 2009 roku pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie jako kurator wystaw i programów towarzyszących.
15
wrzesień 2015
drugi dzień konferencji
12:50 - 13:10
Inne muzeum. Alternatywne formy muzealne
Współcześnie pojęcie muzeum, mimo pewnych stałych punktów, niezmiernie szybko ewoluuje. Dochodzi do ciągłych przemieszczeń punków ciężkości i zmiany priorytetów. Intensywny rozwój edukacji muzealnej i podkreślenie wagi udostępniania zbiorów sprawił, że przestrzeń muzeum zaczęła przeobrażać się we wspólną przestrzeń gdzie odbiorca często jest zaproszony do współdziałania. Coraz większa partycypacja jest też możliwa dzięki nowym narzędziom: multimediom i portalom społecznościowym, które sprawiają, że odbiorcy mogą bezpośrednio wyrażać swoją opinię o ekspozycji i dziełach i natychmiast przekazywać ją pracownikom muzeum, za pośrednictwem m.in. Twittera czy Facebooka. Wiele uwagi poświęca się również licencjom Creative Commons i włączaniu dzieł do domeny publicznej, oddając je tym samym pod kuratelę odbiorców i pozwalając na ich modyfikowanie i wykorzystywanie do tworzenia tzw. utworów zależnych. Wymienione wyżej czynniki skłaniają do refleksji nad alternatywnymi formami muzealniczymi. W ramach wystąpienia chciałabym omówić inicjatywy które bardzo często nie są muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, lecz wypełniają podstawowe zadania stawiane przed placówkami: gromadzą i udostępniają w celach edukacyjnych i rozrywkowych. Należą do nim m.in. muzea internetowe i projekty muzealne w internecie (m.in. Muzeum Erotyzmu, Cyfrowe Muzeum Wrzeszcza, Wirtualne Muzea Małopolski) oraz inicjatywy oddolne takie jak muzea prywatne czy „Muzeum Jednodniowe”. Ta ostatnia inicjatywa, jest moim autorskim projektem, czerpiącym z wzorców amerykańskich. Realizowana w ramach Międzynarodowego Centrum Kultury w 2014 i 2015 roku okazała się bardzo atrakcyjną formułą zarówno dla odbiorców jak i dla instytucji.