kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Hanna Kuś-Joachimiak

ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim (2006) oraz Podyplomowe Studium Muzealnicze na Uniwersytecie Warszawskim (2014). Pracuje w Gabinecie Grafiki Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, gdzie zajmuje się grafiką polską XX i XXI wieku oraz matrycami graficznymi. Zbiory grafiki współczesnej prezentowała na wystawach: „Dürery XX. Lubomirskich” (2009) oraz „Sport w grafice. Grafika polska XX wieku ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich” (2012) oraz konferencjach naukowych i wykładach.
15
wrzesień 2015
drugi dzień konferencji
12:30 - 12:20
„Dobry gust w muzeum”. Kultura organizacyjna na przykładzie wrocławskich muzeów
Rok 2016 to szczególny czas dla Wrocławia, gdyż przez ten okres miasto będzie nosiło miano Europejskiej Stolicy Kultury. W dobie debaty nad kondycją instytucji muzealnych, a w szczególności nad kierunkiem i zakresem zmian związanych z ich funkcjonowaniem oraz rolą i ich znaczeniem w kulturze chciałabym w swoim wystąpieniu przedstawić problem dobrego gustu w muzeach. Mimo znanego powiedzenia „De gustibus non est disputandum”, pytanie czy we wrocławskich muzeach mamy dobry gust wydaje się być uzasadnione i potrzebne. Dobry gust w muzeach to nie tylko fachowo przygotowane ekspozycje stałe, wyczerpujące publikacje i przyciągające tłumy prezentacje czasowe. Rozumiem przez to wszystkie te elementy, które mają wpływ na to czy zwiedzający poczuje się w muzeum na tyle dobrze, żeby tam wrócić. Ważna jest więc przejrzysta organizacja przestrzeni muzealnej, którą nazywam kulturą organizacyjną muzeum (zapewniające komfort zwiedzania: strefa wejścia, czytelna informacja, fachowa obsługa). W zakres moich spostrzeżeń wchodzą również elementy, które pozornie mogą wydawać się mało istotne, jak gadżety muzealne, które oferowane są w sklepach, stoiskach i punktach sprzedaży pamiątek, ich związek z muzealiami na eskpozycji, a także estetyczną formę „suwenirów”. W wystąpieniu wykorzystam swoje spostrzeżenia dokonane podczas wielokrotnych wizyt w wybranych wrocławskich muzeach oraz refleksje kilkunastu osób bywających w muzeach sporadycznie lub regularnie.