kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Bartłomiej Butryn

Muzeum Zamkowe w Malborku
adiunkt w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Zamkowego w Malborku. Muzealnik i zabytkoznawca. Dyplom w 2004 r. złożył w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Zakład Muzealnictwa) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Członek SHS oddział Gdański.
15
wrzesień 2015
drugi dzień konferencji
11:30 - 11:50
Nowe ekspozycje w zamku malborskim. Problematyka aranżowania wystaw we wnętrzach zabytkowych
Podobnie jak przed ponad stu laty, po zakończeniu prac regotyzacyjnych na Zamku Wysokim a następnie Średnim, także dziś konserwatorzy i muzealnicy rozstrzygają o kształcie aranżacji konserwowanych i remontowanych wnętrz kompleksu zamkowego w Malborku. Planowanie i operowanie w historycznych przestrzeniach zbytku architektury obronnej i rezydencjonalnej, ale także jednocześnie pomniku myśli konserwatorskiej jest zadaniem wymagającym uwzględniania wielu aspektów merytorycznych, technicznych i estetycznych. Oczywista konieczność modernizacji istniejących ekspozycji, tak by były one atrakcyjne dla masowej publiczności i spełniały kryteria dobrostanu eksponowanych muzealiów, ściera się w sposób naturalny z historycznymi nawarstwieniami architektonicznymi poszczególnych partii zabytku traktowanego również jako „obiekt muzealny”. Jak te kwestie rozwiązano i jak rozwiązywane będą w najbliższym czasie ?, zaprezentowane zostanie na przykładzie kilku istniejących i dwóch przyszłych ekspozycji i aranżacji.