kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Joanna Kucharzewska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej
Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu architektury nowoczesnej i współczesnej oraz dotyczące zagadnień ochrony wartości kulturowych miejskich układów przestrzennych. W 2004 roku wydała książkę zatytułowaną „Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920”, za którą otrzymała wyróżnienie Fundacji Stefana Batorego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jest autorką artykułów poświęconych architekturze nowoczesnej i współczesnej oraz redaktorką serii „Studia z architektury nowoczesnej”, w której poruszane są zagadnienia z pogranicza architektury, działań przestrzennych, dekoracji budynków oraz dizajnu. Jest także autorką licznych dokumentacji konserwatorskich toruńskich kamienic – są to m.in. badania architektoniczne oraz inwentaryzacje zabytkowych elementów wyposażenia wnętrz. Należy do Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.
15
wrzesień 2015
drugi dzień konferencji
10:30 - 10:50
Budynek muzealny jako element współczesnej przestrzeni miejskiej
Przed współczesnym obiektem muzealnym czy wystawienniczym stawia się znacznie większe wyzwania niż tylko trwanie jako „świątynia sztuki”. Często majestatyczna formuła muzeum, postrzegana jest w kategoriach skostniałej instytucji, która wymaga przeformatowania i otwarcia się na współczesnego, wymagającego odbiorcę. Dlatego też nowo budowane obiekty, ale i te, które przechodzą procesy modernizacyjne, nastawione są na wielofunkcyjność oraz wykreowanie wartościowej przestrzeni miejskiej, swoistego salonu sztuki współczesnego miasta. Zaproponowany referat jest próbą spojrzenia na muzeum nie tylko od strony jego eksponatów oraz sposobu ekspozycji, ale przede wszystkim od strony zewnętrznej, jego kreacyjnej roli w strukturze miasta, budowania klimatu atrakcyjnej przestrzeni. To także analiza brył obiektów muzealnych i galeryjnych, które w zależności od specyfiki miejsca oscylują pomiędzy urbanistyczną mimikrą a krzykliwą ikoną.