kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Piotr Kopciewicz

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
studia na UMK kierunek archeologia architektury, praca: adiunkt w dziale konserwacji muzealnej MOB
14
wrzesień 2015
pierwszy dzień konferencji
15:40 - 16:00
Instalacje artystyczne w kolekcji muzealnej. Problemy konserwacji na wybranych przykładach
Obecność instalacji artystycznych w kolekcji muzealnej stanowi wyzwanie dla konserwatorów stosujących na co dzień klasyczne procedury w opiece nad zabytkami. Podstawowy postulat zachowania integralności i autentyczności dzieła tj. zachowania sensu, przesłania i materii dzieła napotka na przeszkody nie tylko technologiczne. Medium instalacji nie zawsze pełni jedynie klasyczną rolę koniecznego, fizycznego nośnika idei artystycznej. Poszczególne elementy dzieła funkcjonują w skomplikowanej sieci znaczeń i kontekstów. Ich substancja, technologia, pochodzenie, trwałość biorą zasadniczy udział w kształtowaniu przekazu artystycznego. To przesunięcie materialnej bazy dzieła sztuki w sferę znaczenia, wymusza porzucenie przez konserwatora niektórych założeń klasycznej konserwacji.