kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Agnieszka Woźniak-Wieczorek

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie
W roku akademickim 2013/2014 autorka obroniła pracę magisterską pt. Kolekcja gołuchowska Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej (1830-1899) i historia jej rozproszenia po 1939 roku, napisaną pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Doroty Folgi-Januszewskiej na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Historia sztuki. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie UW), gdzie pisze pracę doktorską pt. Historia kolekcjonerstwa pełkińsko-wiedeńskiej linii książąt Czartoryskich pod kierunkiem prof. ASP dr hab. Doroty Folgi-Januszewskiej.
14
wrzesień 2015
pierwszy dzień konferencji
13:00 - 13:20
Jakie są konsekwencje rozproszenia kolekcji dzieł sztuki? - na przykładzie kolekcji gołuchowskiej
Na skutek wydarzeń II wojny światowej zbiory gołuchowskie Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej (1830-1899) uległy rozproszeniu. W okresie PRL-u dążąca do centralizacji (m.in. w osobie Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie Stanisława Lorentza) polityka muzealna utrwaliła dezintegrację kolekcji. W Muzeum Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, są obecnie prezentowane zarówno dzieła sztuki pozyskane przez kolekcjonerkę w 2. połowie XIX w., jak i obiekty należące do zbiorów MNP. W Arsenale – Galerii Sztuki Starożytnej w Krakowie eksponowanych jest kilka zabytków „gołuchowskich”, jednak bez podania ich dokładnej proweniencji (jedynie Kolekcja Czartoryskich). Również w Muzeum Narodowym w Krakowie w Dziale Europejskiego Rzemiosła Artystycznego przechowywane są obiekty o proweniencji „gołuchowskiej”. Podobne problemy wystawiennicze dotyczą Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie w czasie II wojny światowej trafiła część zbiorów gołuchowskich w charakterze depozytów. W Zbiorach Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej MNW znajduje się obecnie ponad 1000 obiektów z kolekcji gołuchowskiej, z których część wystawiano w minionych latach w Galerii (zwłaszcza słynne wazy greckie), będącej obecnie w rearanżacji. Niektóre ocalałe fragmenty kolekcji, oderwane od pierwotnego kontekstu, straciły ten aspekt swej wartości, który wynika z relacji jednego eksponatu względem drugiego oraz wobec całej kolekcji rozpatrywanej jako całościowy twór, zgodny z zamysłem kolekcjonera.