kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Antoni Romuald Chodyński

Muzeum Zamkowe w Malborku
kustosz w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Zamkowego w Malborku. Muzealnik i zabytkoznawca. Dyplom w 1969 r. złożył w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (Zakład Muzealnictwa) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Członek SHS oddział Gdański, Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddział Warszawski, PKN ICOMOS.
14
wrzesień 2015
pierwszy dzień konferencji
12:40 - 13:00
Kolekcje militariów na zamku w Malborku od Josepha T. Blella do Lecha Kobylińskiego, 1882-2012
W latach 90. XIX w. Zarząd Odbudowy i Upiększania Zamku w Malborku zakupił prywatną kolekcję militariów od Josepha Teodora Blella, który w swoim majątku Tűngen (dzisiejsze Bogatyńsk k.Ornety) stworzył prywatne muzeum historycznych militariów. Kolekcja ta, połączona z militariami gromadzonymi od lat 30. XIX w., była pierwszą muzealną prezentacją militariów w zamku malborskim. Jej studyjno-magazynowy charakter nie odbiegał od modelu eksponowania zabytków w muzealnictwie XIX – wiecznym. W tej formie kolekcja prezentowana była do połowy lat 40. XX w., do czasu jej rozproszenia pod koniec II wojny Światowej i tuż po wojnie. Formowana na nowo z chwilą utworzenia Muzeum Zamkowego w Malborku w 1960 r. militaria zaprezentowano w nowy, odmienny sposób, w Wielkim Refektarzu na Zamku Średnim („Broń w dawnych wiekach”). Ekspozycja ta, przenoszona w różne miejsca (Zamek Wysoki Zamek Średni), częściowo istniejąca do dziś, zostanie niebawem przebudowana. Koncepcja uwzględniająca tradycje miejsca, zakładała jak najszerszą prezentację posiadanych militariów na dwóch odrębnych ekspozycja: oręża europejskiego i orientalnego, przy jednoczesnym przełamaniu monotonii wywołanej klasycznym układem chronologiczno- typologicznym poszczególnych rodzajów i typów broni, uzbrojenia ochronnego i oporządzenia jeździeckiego.