kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Eleonora Jedlińska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztuki
historyk sztuki, pracowała w Muzeum Narodowym w Poznaniu i Muzeum Sztuki w Łodzi, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Sztuki. Wykładowca historii sztuki nowoczesnej i współczesnej, teorii sztuki i krytyki artystycznej, członek AICA od 1996 roku oraz European Association of Jewish Studiem. Staż w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Autor książki Sztuka po Holocauście, 2001 i Polska sztuka współczesna w amerykańskiej krytyce artystycznej w latach 1984-2002; . Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki, 2015 oraz wielu artykułów poświęconych sztuce artystów żydowskich i pamięci Zagłady. W przygotowaniu książka-monografia Marek Szwarc (1892–1958): artysta dwóch światów.
14
wrzesień 2015
pierwszy dzień konferencji
11:40 - 12:00
Israel Museum Jerusalem - metodologia i metodyka tworzenia kolekcji dzieł sztuki
Rok 2015 jest rokiem jubileuszowym Israel Museum Jerusalem, które otwarte zostało 11 maja 1965 roku. Muzeum to, a właściwie rozległy kompleks muzealny, mieszczący się na tarasach jednego ze wzgórz Jerozolimy, jest miejscem łączącym zbiór dzieł sztuki, u podstaw którego są artefakty tworzone przez artystów i rzemieślników żydowskich w Palestynie od początku XX wieku. Ich powołaniem było stworzenie stylu narodowego. Artyści ci tworzyli w ramach utworzonej tam Szkoły Sztuk i Rzemiosł Besaleel. U swych początków (1912 rok) Muzeum, jako „skrzydło” Szkoły Sztuk Pięknych i Rzemiosła Bezalel, skupiało skromny zespół dzieł sztuki i oryginalnych obiektów artystycznych, będących świadectwem istnienia kultury judaizmu. Były to obiekty głównie przywożone przez pierwszych osiedleńców z krajów diaspory oraz pierwsze przedmioty pochodzące z wykopalisk archeologicznych na Bliskim Wschodzie. Ideą przewodnią było wskazanie syntezy klasycznych motywów z Bliskiego Wschodu oraz tradycji europejskiej. Kolekcja IMJ profilowana jest w ramach czterech skrzydeł/działów: 1. Archeologii (Israel Antiquities Authority) – stała ekspozycja zawiera obiekty archeologiczne zarówno z Ziemi Świętej czasów antycznych oraz jest miejscem spotkania historii judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. 2. Judaików i Żydowskiej Etnografii – Sztuka i życie Żydów: ekspozycja przedstawia świecką i religijną kolekcję artefaktów pochodzących z diaspory Żydów od średniowiecza do współczesności 3. Sztuk Pięknych – dynamiczny rozwój kolekcji tuż przed wybuchem II wojny światowej i zaraz po zakończeniu działań wojennych – utworzenie Jewish Restitution Organisation, której celem było włączenie do kolekcji i otoczenie opieką dzieł należących do ofiar Zagłady, które nie pozostawiły spadkobierców: wystawa dawnych mistrzów sztuki europejskiej, pochodzących głównie z darowizn, dzieł, które należały do kolekcji Żydów europejskich, z rewindykacji, zakupione przez anonimowych darczyńców. W ramach tego działu prezentowana jest też sztuka nowoczesna, współczesna sztuka Izraela, projektowanie, architektura, rysunek, grafika i fotografia 4. Skrzydła Młodych: tu realizowany jest bogaty program edukacji i popularyzacji sztuki; mieszczą się tu pracownie, audytoria, biblioteka, ośrodek wiedzy o archeologii, gabinety poświęcone ekologii oraz sale wystaw czasowych. IMJ, po latach modernizacji, wraz z tarasami i kompleksem budynków- pawilonów muzealnych, zaprojektowanymi przez Isamu Noguchi’ego, skupia dzieła sztuki najwybitniejszych artystów sztuki dawnej, nowoczesnej i współczesnej z całego świata (np. Rembrandt, Samuel Hirszenberg, Pablo Picasso, Ossip Zadkine, Magdalena Abakanowicz, Paul Klee, Anselm Kiefer, Anish Kapoor, James Turrell i in.). Większość dzieł ze zbiorów IMJ pochodzi z darów przekazanych przez kolekcjonerów mieszkających w Izraelu, w diasporze, a także przez twórców. W latach 60. XX wieku utworzona został International Council of the Israel Museum. Muzeum prowadzi także zakupy dzieł, które ideowo i historycznie odnoszą się do historii Izraela i historii Żydów europejskich. Tworzenie kolekcji podporządkowane jest wskazywaniu trwałości myśli żydowskiej i jej wpływu na myśl światową, co dotyczy szczególnie dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej (dzieła Paula Klee, Anselm Kiefer, Isamu Noguchi i in.) IMJ poza kolekcją stałą, organizuje wystawy czasowe, które powierzane są kuratorom z innych ośrodków muzealnych bądź niezależnych (np. wystawa Beuys|Kantor. Remembering z 2012 roku)