kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

Tomasz F. de Rosset

Historyk sztuki, muzeolog, profesor UMK w Toruniu (kierownik Zakładu Muzealnictwa IZK oraz Studiów Podyplomowych w Zakresie Zarządzania i Ochrony kolekcji Muzealnej; badacz i znawca historii im teorii kolekcjonerstwa oraz muzealnictwa (szczególnie kolekcjonerstwa artystycznego); autor wielu publikacji z tej dziedziny, książek, artykułów naukowych, esejów w katalogach wystaw; członek ICOM, Rady Muzeum okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Rady naukowej „Muzealnictwa”
14
wrzesień 2015
pierwszy dzień konferencji
11:00 - 11:20
Niedługa historia sztuki w muzeum
Wystąpienie nie będzie dotyczyć kształtowania przez historię sztuki (jako dyscyplina naukowa) profilu kolekcjonerskiego, ekspozycji i innej działalności muzeum, a procesów historycznych w wyniku których sztuka jest obecnie postrzegana jako najdonioślejszy z obiektów kolekcji i muzeum; podstawą jego jest założenie, że o ile sztuka zawsze była związana z kolekcjonerstwem jako wyrazem twórczych potrzeb człowieka, o tyle kolekcja artystyczna jest zjawiskiem historycznym; wynika ona ze specyficznego rozumienia sztuki, jako szczególnej pod względem aksjologicznym, autonomicznej sfery symbolicznej (równoległej do sfery władzy, religii i wiedzy) ujmowanej w kategoriach wywodzącej się z renesansowych doktryn artystycznych teorii artystycznej i oświeceniowej estetyki; kolekcja taka w XVII stopniowo wyłoniła się z mikrokosmosu nowożytnej kunstkamery, w okresie Oświecenia osiągnęła swoją ukształtowaną postać, intensywnie rozwijając się w kolejnym okresie, czego apogeum przypadło na czasy awangardy artystycznej w początkach XX; kolekcja artystyczna zyskała sobie status najszlachetniejszego modelu gromadzenia (zawłaszczania) sztuki, co stało się uzasadnieniem jej muzealnej obecności i funkcjonowania; proponowane wystąpienie będzie więc dotyczyć relacji pomiędzy sztuką a ideą muzeum jako instytucji publicznej, próbą swego rodzaju lektury muzeum z perspektywy sztuki.