kontrast
A
A
A
PL / EN

sztuka w muzeum

III Konferencja naukowa z cyklu Muzeum - formy i srodki prezentacji

 
Muzeum okręgowe im. leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
14 - 16 września 2015 r.
logo konferencji

Prelegent

dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych
Piotr Majewski – historyk, nauczyciel akademicki. Ukończył Wydział Historyczny i Podyplomowe Studium Muzealnicze Uniwersytetu Warszawskiego. W l. 1995–2009 pracował w Zamku Królewskim w Warszawie, m.in. autor scenariusza stałej ekspozycji "Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie"; współpracował z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. W l. 2009–11 zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od 2011 r. dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz redaktor naczelny rocznika „Muzealnictwo“. Współautor dokumentacji historycznej filmów: "Powstańcze radio 'Błyskawica'" (1994), "Prezydenci" (1995), "Marszałek Piłsudski" (2001), "Ballada o prawdziwym kłamstwie" (2007). Od 2015 r. prof. nadzwyczajny na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor monografii: "Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945" (2005) oraz "Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu" (2009), także wielu artykułów i recenzji w czasopismach: „Dzieje Najnowsze”, „Kronika Zamkowa”, „Muzealnictwo”, „Przegląd Wschodni”, „Rocznik Warszawski”. Współautor wystaw: "Stanisława Lorentza walka o Zamek" (1999), "Jan Zachwatowicz" (2000/01), "Solidarność 1830. Niemcy i Polacy po Powstaniu Listopadowym" (2005/06).
14
wrzesień 2015
pierwszy dzień konferencji
10:00 - 10:30
Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników. Wprowadzenie w problematykę konferencji
25
wrzesień 2017
Dzień I
10:40 - 11:00
Jak opowiadać o Historii w społeczeństwie o różnych „wrażliwościach”?